Centrum Sportu Błonie
test
test

Flowpark

Informacje

Adres:

Aleja Norwida
05-870
Błonie
Telefon
22 770 72 00

 

Flowpark  jest to zestawy urządzeń Street Workout do treningu kalisteniki (ćwiczeń z masą własnego ciała)

Cennik
FLOWPARK
Obiekt ogólnodostępny
Terminarz

Godziny otwarcia

poniedziałek – niedziela
6:00 - 22:00 (obiekt dostępny w sezonie letnim)
Regulamin

Regulamin korzystania z FlowParku

1.    Urządzenia FlowParku przeznaczone są do ćwiczeń wyłącznie z ciężarem własnego ciała.
2.    FlowPark przeznaczony jest dla użytkowników o wzroście powyżej 140 cm.
3.    FlowPark nie jest placem zabaw dla dzieci.
4.    Do bezpiecznego wykonywania ćwiczeń nie są wymagane różnego rodzaju ochraniacze, kaski, itp.
5.    Uczestnicy korzystający z FlowParku na własną odpowiedzialność.
6.    Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń FlowParku- jako związanymi z ryzykiem sportowym.
7.    Z ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas ćwiczeń, nie spowodowane zaniedbaniami administratora FlowParku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń.
8.    W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
9.    Na jednym urządzeniu może ćwiczyć tylko jedna osoba. Jednoczesne obciążanie elementu (pojedynczy, drążek, poręcze, drabinka itp.) przez więcej osób może prowadzić do wypadku lub uszkodzenia urządzenia.
10.    Zabrania się wnoszenia na terenie FlowParku napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Wykonywanie ćwiczeń i przebywanie na terenie FlowParku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających  jest zabronione.
11.    Na terenie FlowParku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
12.    Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren FlowParku.
13.    Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń FlowParku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
14.    Pamiętaj o innych użytkownikach FlowParku-nie ćwiczysz sam!
15.    Zabrania się korzystania z FlowPark osobom kontuzjowanym, z chorobami układu ruchowego, z wadami serca, chorym na epilepsję, kobietą w ciąży.
16.    Wykonywanie w czasie treningu ewolucje mogą być niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 
Regulamin producenta.

 

Zobacz też

Klatka OCR
Klatka OCR
Siłownia Grodziska
Siłownia Grodziska