Centrum Sportu Błonie
test
test

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cs-blonie.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.07.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.07.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,
 3. pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 4. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ są zaciągane z serwisu zewnętrznego YouTube.
 5. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: 
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: centrumsportuatblonie [dot] pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.07.2021

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Firma Vobacom Sp. z o.o.

Firma skorzystała z dostępnego narzędzia do oceny strony: http://checkers.eiii.eu z którego wynika, że strona internetowa http://cs-blonie.pl spełnia wymagania w 100%.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
 3. Strona internetowa jest responsywna.
 4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).
 5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1.
 6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
 7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Ploch adres poczty elektronicznej: kasia [dot] plochatum [dot] blonie [dot] pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 275 30 04 wew. 150 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu 
Tel.: 22 770 72 00
e-mail: centrumsportuatblonie [dot] pl 

 1. Centrum Sportu w Błoniu, ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie
  Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami:
  • cztery miejsca parkingowe
  • wejścia umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich
  • szatnie i toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
   • szatnia na odzież wierzchnią (poziom 0) – obniżone blaty
   • szatnia z toaletami dla osób z niepełnosprawnościami – pływalnia (poziom 0), squash (poziom 0), hala sportowa, sala fitness, siłownia, kręgielnia, strzelnica (hol przy hali sportowej poziom – 1)
   • toalety dla osób z niepełnosprawnościami - w holu głównym (poziom 0), w holu (poziom 1)
  • winda umożliwiająca poruszanie się między piętrami, przyciski windy ze znakami alfabetu Braille'a
  • obiekt wyposażony we własne wózki inwalidzkie do poruszania się w strefie mokrej pływalni
  • krzesełko umożliwiające wejście do niecki basenowej
  • bilety ulgowe dla osób z niepełnosprawnościami
  • brak w budynku pętli indukcyjnych
  • brak  oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  • brak możliwości skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa nie jest dostępna online.
 2. Stadion Miejski im. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Legionów 3a, 05-870 Błonie
  Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami:
  • dwa miejsca parkingowe
  • wejścia i podjazdy umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich
  • pochylnia dla wózków inwalidzkich przy głównym wejściu
  • toaleta przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • winda umożliwiająca poruszanie się między piętrami
  • wydzielone miejsca na trybunie głównej od strony ul. Legionów dla osób z niepełnosprawnościami
  • brak w budynku pętli indukcyjnych
  • brak oznaczeń w alfabecie  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  • brak możliwości skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa nie jest dostępna online.
 3. Kompleks sportowo – rekreacyjny, ul. Lesznowska 15a, 05-870 Błonie
  Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami:
  • pochylnia dla wózków inwalidzkich przy głównym wejściu do hali sportowej
  • próg przy wejściu na siłownię i korty tenisowe
  • toaleta przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • wejście na I piętro wyłącznie po schodach
  • brak w budynku pętli indukcyjnych
  • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  • brak możliwości skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa nie jest dostępna online.
 4. Kompleks sportowo – rekreacyjny, al. Norwida, 05-870 Błonie
  Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami:
  • jedno miejsce parkingowe przy Muzeum Ziemi Błońskiej
  • wejścia i podjazdy umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich
  • utwardzone dojście (kostka) - skatepark, flowpark, bieżnia lekkoatletyczna, boisko trawiaste 
  • brak utwardzonego dojścia (ubita ziemia, trawa)– stoły to teqball, wielofunkcyjnego boisko do sportów plażowych 
  • brak toalet na terenie kompleksu, najbliższe, ogólnodostępne toalety w Parku Bajku - toaleta przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 5. Kompleks sportowo – rekreacyjny, Bieniewo-Parcela, 05-870 Błonie
  Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami:
  • wejścia i podjazdy umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich
  • utwardzone dojście do boiska