Centrum Sportu Błonie
test
test

Basen rekreacyjny

Informacje

Adres:

Grodziska 1
05-870
Błonie
Telefon
22 770 72 00

Dane techniczne

Dzika rzeka
Szala wodna
Gejzer powietrzny
Wodny masaż stóp
Zjeżdżalnia
46,55 m
Zjeżdżalnia
42,24 m
Masaż karku
szeroki
Masaż karku
wąski
Leżaki powietrzne
Podwodne reflektory
Jacuzzi
2
Informujemy, że od 27.11.2023 r. zjeżdżalnie wodne będą wyłączone z użytkowania.
Cennik
STREFA BASENOWA
Od poniedziałku do piątku w godz.: 6:00 - 16:00
Bilet normalny
1h
16 zł (każda następna min. 0,30 zł)
Bilet ulgowy
1h
12 zł (każda następna min. 0,30 zł)
Bilet grupowy
1h
10 zł (każda następna min. 0,30 zł)
Bilet normalny
2,5h
28 zł (każda następna min. 0,30 zł)
Bilet ulgowy
2,5h
20 zł (każda następna min. 0,30 zł)
Bilet grupowy
2,5h
18 zł (każda następna min. 0,30 zł)
Bilet rodzinny
1 lub 2,5h
Cena biletu ulgowego dla każdego członka rodziny (każda następna min. 0,30 zł)
Od poniedziałku do piątku w godz.: 16:00 - 22:00, weekendy i święta w godz: 6:00 - 22:00
Bilet normalny
1h
18 zł (każda następna min. 0,30 zł)
Bilet ulgowy
1h
14 zł (każda następna min. 0,30 zł)
Bilet grupowy
1h
10 zł (każda następna min. 0,30 zł)
Bilet normalny
2,5h
30 zł (każda następna min. 0,30 zł)
Bilet ulgowy
2,5h
22 zł (każda następna min. 0,30 zł)
Bilet grupowy
2,5h
18 zł (każda następna min. 0,30 zł)
Bilet rodzinny
1 lub 2,5h
Cena biletu ulgowego dla każdego członka rodziny (każda następna min. 0,30 zł)
Informacje szczegółowe:

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży w wieku 4-26 lat (młodzież ucząca się, studenci), osobom powyżej 60 lat oraz dzieciom i dorosłym o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności.

Bilet rodzinny - min. 3 osoby, w tym maks. 2 osoby dorosłe i dzieci do lat 18.

Osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny o numerze terytorialnym Gminy Błonie przysługuje 25% zniżki od biletu normalnego, ulgowego lub rodzinnego. Osobom posiadającym Błońską Kartę Mieszkańca przysługuje 10% zniżki od biletu normalnego, ulgowego lub rodzinnego. Uwaga! Powyższe karty nie łączą się ze sobą.

Bilety ulgowe i rodzinne za okazaniem odpowiednich dokumentów.

Weterani i dzieci do lat 4 - wstęp bezpłatny (weterani - basen, siłownia, hala sportowa).

Bilet grupowy dot. grup min. 15 os.

W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.

Opłata dodatkowa jest naliczana każdej osobie przekraczającej czas pobytu.

Terminarz

Godziny otwarcia

poniedziałek - niedziela
6:00 - 22:00
Przerwa Technologiczna

1.    Po co robimy przerwę technologiczną?
W celu zapewnienia naszym Gościom odpowiednich standardów oraz sprostania wymaganiom i zaleceniom Głównego Inspektora Sanitarnego jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia szeregu czynności, których nie możemy wykonać w trakcie normalnego funkcjonowania.
Ponadto musimy dotrzymać wszelkich procedur, do których obliguje nas gwarancja.

2.    Jak często wykonujemy przerwę technologiczną?
Według zaleceń GIS woda w nieckach powinna być wymieniana minimum raz w roku a same niecki w tym czasie powinny być gruntownie czyszczone i dezynfekowane. W naszym obiekcie przerwę technologiczną wykonujemy raz w roku.

3.    Co robimy w podczas przerwy technologicznej?
Pierwszym etapem jest spuszczenie wody ze wszystkich niecek basenowych.
Niecki są dokładnie czyszczone i dezynfekowane. Czyszczona jest również plaża basenowa, fasady szklane i elementy wymagające rozkładania specjalistycznego sprzętu. Gruntownie sprawdzane, czyszczone i dezynfekowane są szatnie, a także natryski.
W czasie przerwy wykonujemy przeglądy i prace konserwacyjne urządzeń (pomp wody, pomp powietrza, filtrów wody, lamp, elektrolizera itd.) oraz drobne prace remontowe.
Po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac w tym prac porządkowych niecki są napełniane świeżą wodą, która następnie jest poddawana procesowi ultrafiltracji, uzdatniania i ogrzewania. Kolejno wykonywany jest pobór wody, w celu wykonania badań jej jakości, a próbki przekazywane są do sanepidu w celu zatwierdzenia. Po wydaniu pozytywnej opinii możemy otworzyć obiekty wodne dla naszych Gości.

4.    Dlaczego przerwa trwa tak długo?
Każda pływalnia ma swoją specyfikę (urządzenia, atrakcje itp.) i wielkość, która wpływa na czas realizacji prac. W naszym przypadku to wymiana ok. 1500 m³ wody z instalacji basenowej. W czterech niżej wymienionych okresach przerwy technologicznej: 
I okres – spuszczenie wody z basenów – ok. 7 dni
II okres – prace konserwacyjne, przeglądowe, serwisowe, porządkowe – ok. 14 dni 
III okres – ponowne napuszczenie wody i jej podgrzanie do właściwej temperatury - ok. 12 dni
IV okres – oczekiwanie na wyniki fizyko-chemiczne badań pobranej wody o odpowiedniej temperaturze min. 10 dni

5.    Dlaczego wykonujemy ją w wakacje?
Wyznaczony termin przerwy technologicznej jest terminem optymalnym ze względu na funkcjonowanie obiektu i liczbę odwiedzających gości. Największe obłożenie obiektu ma miejsce w czasie roku szkolnego w tym czasie z obiektu korzystają uczniowie szkół z terenu Gminy Błonie w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz inne podmioty świadczące różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne w wodzie. To najlepszy okres dla podmiotów świadczących różnorodne zajęcia sportowo - rekreacyjne w wodzie.  Każda coroczna przerwa technologiczna bez względu na jej termin jest w złym momencie i trwa zbyt długo, ale musi być przeprowadzona. 

6.    Kiedy będę mógł korzystać z pływalni ponownie?
Ponowne otwarcie obiektów wodnych zazwyczaj następuje w okresie do 6 tygodni od rozpoczęcia przerwy technologicznej. Za każdym razem informujemy o tym w mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej.

7.    Czy Centrum Sportu będzie czynne w czasie przerwy technologicznej?
Tak, Wielofunkcyjny Kompleks Sportowy przy ul. Grodziskiej 1 z wyjątkiem obiektów wodnych, będzie czynny w czasie przerwy technologicznej. Zmianie ulegną jedynie godziny otwarcia poszczególnych atrakcji. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej https://cs-blonie.pl/

Regulamin

Regulamin ogólny korzystania z kompleksu Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu przy ul. Grodziskiej 1

Wstęp na teren Kompleksu  równoznaczny jest z akceptacją warunków przedmiotowego Regulaminu.

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Kompleks sportowo-rekreacyjny (zwany dalej Kompleksem) jest własnością Gminy Błonie, administrowanym przez Centrum Sportu.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum Sportu.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Kompleks.
4. Kompleks składa się z obiektów wodnych – (basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, brodzika z wodnym placem zabaw, zjeżdżalni, jacuzzi, saunarium), kortów do gry w  squasha, hali sportowej, kręgielni z zapleczem gastronomicznym, strzelnicy, siłowni, sali fitness, sali konferencyjnej, pomieszczeń administracyjnych i lokali użytkowych.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek urządzeń sportowych lub rekreacyjnych wchodzących w skład Kompleksu należy zapoznać się  z niniejszym Regulaminem oraz instrukcjami użytkowania urządzeń oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie Kompleksu.
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kompleksu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się nakazom i zakazom wynikającym z regulaminów, nakazom ratowników, pracowników ochrony oraz komunikatom ogłaszanym sygnałami głosowymi, w tym przez  radiowęzeł.
7. Osoby przebywające w Kompleksie zobowiązane są do dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności oraz używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie oraz zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.
8. Każdy użytkownik przebywający w Kompleksie jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych, administratora Kompleksu i ochrony o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
9. Podstawą do korzystania z obiektów wodnych i urządzeń atrakcji wodnych jest bilet wstępu lub karnet.
10. Na terenie Kompleksu obowiązuje zakaz:
·    palenia papierosów,
·    spożywania napojów alkoholowych (poza wyznaczonymi strefami),
·    używania zakazanych środków psychotropowych lub innych środków odurzających,
·    wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
·    wprowadzania  i przebywania zwierząt,
·    przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla użytkowników, w szczególności w miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie obiektu,
·    wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających oraz zachowujących się w sposób agresywny lub zagrażający bezpieczeństwu pozostałych gości.
11. Osoby przebywające na terenie Kompleksu, naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających       w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, do zaleceń służb porządkowych, pracowników obsługi, a w szczególności ratowników, będą usunięte z terenu Kompleksu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
12. Organizator pobytu grupy zorganizowanej oraz jej opiekun ponoszą solidarną odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
13. Wszystkie urządzenia udostępniane klientom Kompleksu posiadają wymagane atesty i zapewniają bezpieczne korzystanie zgodnie ze stosownymi instrukcjami.
14. Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych urządzeń bądź atrakcji regulują odrębne Regulaminy lub instrukcje, udostępnione w miejscach, gdzie wskazane powyżej urządzenia  i atrakcje się znajdują.
15. Na obiekcie są zainstalowane i pracują urządzenia do monitoringu audio i wideo. Monitoring odbywa się  w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkownikom oraz mieniu przez nich wniesionemu na teren Kompleksu. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób odwiedzających Kompleks, tj. w toaletach, salach prysznicowych, przebieralniach i saunach.
16. Klienci odwiedzający Kompleks, wyrażają zgodę na:
·    monitorowanie audio i wideo swojego pobytu,
·    wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych dotyczących np. łamania Regulaminu.
17. Na terenie Kompleksu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora obiektu, jak też bez posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie.
18. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do okoliczności mogących mieć wpływ na przebywanie odwiedzającego na terenie Kompleksu, jego prawa i obowiązki, klient jest uprawniony do zwrócenia się o pomoc do stanowiska kasowego, znajdującego się w holu głównym. Personel posiada stosowne identyfikatory lub odzież oznaczoną logo Centrum Sportu Błonie.
19. Podstawą wstępu dla widzów uczestniczących w imprezach i wydarzeniach organizowanych w obiektach sportowych Centrum Sportu jest ważny bilet wstępu lub zaproszenie, z wyjątkiem imprez z wolnym wstępem. Każdy wchodzący na teren obiektów sportowych zobowiązany jest do okazania służbie porządkowej i informacyjnej swojego biletu wstępu lub zaproszenia.
20.    Bilet wstępu dla widzów lub zaproszenie upoważnia posiadacza do:
·    zajęcia miejsca określonego na bilecie lub zaproszeniu,
·    korzystania z szatni i WC
21. Posiadacz ważnego biletu lub zaproszenia jest zobowiązany do:  
·    zachowania się zgodnie z regulaminem obiektu, zarządzeniami policji, straży pożarnej, służb porządkowych i informacyjnych oraz zaleceniami prowadzącego imprezę,
·    korzystania wyłącznie z wejść na obiekt i wyjść z niego w miejscach wyznaczonych do tego celu,
·    poruszania się w Kompleksie wytyczonym ciągiem komunikacyjnym,
·    okazania na wezwanie służby porządkowej zawartości posiadanego bagażu.
22. Bilet wstępu na imprezy lub wydarzenia organizowane w obiektach sportowych nie upoważnia do wstępu do innych stref obiektu i korzystania  z usług oferowanych w Kompleksie.
23. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Sekretariacie Centrum Sportu .
24.  Indywidualne oraz grupowe lekcje pływania mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów zatrudnionych przez Centrum Sportu lub przez instruktorów bądź firmy zewnętrzne, którym Centrum Sportu udostępniło basen lub jego część w ramach zawartych umów.
25. Osoby przebywające na terenie obiektów wodnych i naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie a także osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu i do poleceń pracowników mogą zostać usunięte z obiektu.
26. Rażące naruszenie regulaminu może spowodować wykluczenie możliwości wstępu na obiekty wodne.
27. Zabrania się prowadzenia nauki i doskonalenia pływania osobom innym niż wymienione w pkt 24 powyżej.

 

Regulamin ogólny obiektów wodnych Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

1. Obiekty wodne Centrum Sportu otwarte są codziennie w godzinach 06:00 – 22:00. Ostatni wychodzący jest zobowiązany do wyjścia z wody o godz. 21.45.
W skład obiektów wodnych Centrum Sportu wchodzą:
• Pływalnia sportowa o wymiarach 25m x 15m, głębokości 120 – 180 cm, która jest przeznaczona wyłącznie dla osób umiejących pływać, z wyłączeniem osób uczestniczących w zajęciach ruchowych organizowanych pod nadzorem instruktorów i ratowników wodnych Centrum Sportu.
• Pływalnia płytka do nauki pływania o wymiarach 15m x 6m, głębokości 120 cm, która jest przeznaczona do prowadzenia zajęć z nauki pływania dla grup zorganizowanych pod opieką instruktora prowadzącego zajęcia lub Instruktorów zatrudnionych przez Centrum Sportu.
• Akwen rekreacyjny z dwiema zjeżdżalniami przeznaczony do zabaw i gier ruchowych oraz swobodnego, rekreacyjnego przebywania w wodzie. Akwen rekreacyjny posiada na swej powierzchni wydzielony liną obszar zwany „hamownią”, w którym pojawiają się osoby kończące zjazd ze zjeżdżalni oraz wodną leżankę z urządzeniem napowietrzającym.
• Dwie wanny jacuzzi z przeznaczeniem do relaksacyjnego spędzania czasu w pozycji siedzącej.
• Brodzik z placem zabaw przeznaczony dla dzieci do lat 5, pozostających pod stałą kontrolą opiekunów ustawowych.
2. Osoby przebywające na terenie obiektów wodnych - naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie, a także niestosujące się do postanowień Regulaminu, instrukcji, oraz nakazów i zakazów, w szczególności ratowników i instruktorów, będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu lub karnetu. Zachowanie takie może spowodować ponadto podjęcie stosownych kroków przewidzianych prawem. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektów wodnych są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur oraz obsługi obiektu.
3. Wobec osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia Regulaminu Centrum Sportu może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu do obiektu. Zastosowanie wymienionego wyżej zakazu poprzedzone będzie ostrzeżeniem wystosowanym przez pracowników Centrum Sportu lub obsługę obiektu.
4. Na teren obiektów wodnych Centrum Sportu zakazuje się wstępu osobom po spożyciu alkoholu, środków odurzających i innych podobnie działających substancji. Obowiązuje także bezwzględny zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz substancji o podobnym działaniu.
5. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo skierować osoby korzystające lub chcące skorzystać z basenu, do pomiaru stanu trzeźwości lub do pomiaru zawartości w organizmie środków odurzających i innych podobnie działających substancji. Odmowa poddania się badaniu w przypadkach wskazujących na pozostawanie pod wpływem wyżej wskazanych środków skutkuje nakazem opuszczenia Centrum Sportu lub zakazem wstępu na jego teren.
6. Korzystanie z szatni obiektu oraz szafek ubraniowych jest obowiązkowe. Z uwagi na monitoring pomieszczeń szatni, powinno się przebierać w przeznaczonych do tego przebieralniach.
7. Po wyjściu z przebieralni, a przed wejściem do niecki obiektu wodnego osoba korzystająca z kąpieli jest zobowiązana do umycia się pod natryskami, przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących. Używanie kosmetyków kąpielowych poza natryskami jest zabronione.
8. Osoby korzystające z obiektów wodnych są zobowiązane do poruszania się bez obuwia lub w odpowiednim obuwiu kąpielowym we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach, począwszy od szatni, poprzez prysznice, aż do strefy basenów. Przebywając na terenie Centrum Sportu (za wyjątkiem pomieszczeń specjalnych) korzystający zobowiązany jest do noszenia stroju kąpielowego.
9. Zajęcia na terenie Centrum Sportu mogą odbywać się wyłącznie w obecności i pod nadzorem instruktorów zatrudnionych lub upoważnionych przez Centrum Sportu oraz ratowników wodnych zatrudnionych w Centrum Sportu. Zajęcia odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć. Grupa pływająca poniżej 13 roku życia nie może liczyć więcej niż 12 uczestników, a powyżej 13 roku życia nie więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia. Do obowiązków organizatora zajęć grupowych, w tym dla dzieci i młodzieży należy zapoznanie uczestników grupy z regulaminami korzystania z Centrum Sportu, w tym części rekreacyjnej i urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz uzgadnianie warunków i sposobu korzystania z basenu i urządzeń Centrum Sportu.
10. Za zachowanie uczestników na obiektach wodnych Centrum Sportu (szatnie, przebieralnie, natryski, w trakcie zajęć) odpowiedzialny jest kierownik grupy, Instruktor prowadzący zajęcia wraz z nauczycielami /opiekunami tej grupy o ile odrębny dokument nie stanowi inaczej.
11. Na obiektach wodnych zakazane jest podejmowanie czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Należą do nich w szczególności:
•wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych takich jak opakowania szklane czy pojemniki ciśnieniowe (dezodoranty, lakiery do włosów, itp.),
•wnoszenie noży i innych ostrych przedmiotów.
Rzeczy te należy pozostawić w szafkach ubraniowych.
•wykonywanie skoków do niecek obiektów wodnych,
•bieganie,
•wpychanie lub wrzucanie innych osób do niecek obiektów wodnych,
•używanie sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
•używanie łatwo tłukących się pojemników,
•spożywanie potraw i napojów,
•zabawy ruchowe i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego przeznaczonymi, bądź wyznaczonymi przez sprawujących nadzór pracowników Centrum Sportu,
12. Osoby korzystające z obiektów wodnych zobowiązane są do noszenia:
• czepków kąpielowych,
• czystych jedno lub dwuczęściowych strojów kąpielowych dowolnego koloru,
• kąpielówek męskich przylegających do ciała, bez kieszeni,
Stroje nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą.
13. Z obiektów wodnych może korzystać każdy, za wyjątkiem osób cierpiących na:
• choroby zakaźne (zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi),
• choroby skóry,
• mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia),
• a także osób będących pod wpływem leków, narkotyków i środków odurzających.
W przypadkach budzących wątpliwość wymagane jest przedłożenie zaświadczenia, na podstawie którego upoważniony pracownik Centrum Sportu zadecyduje o wpuszczeniu na teren obiektu.
14. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, chorób układu krążenia mogą przebywać na terenie obiektów wodnych jedynie pod nadzorem opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić obsłudze obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego nadzorem.
15. Opiekun wraz z grupą po wejściu na teren obiektów wodnych zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem wiodącym zmiany, celem ustalenia zasad korzystania przez grupę zorganizowaną oraz przeprowadzenia przeszkolenia. Opiekunowie grup zorganizowanych muszą przebywać w strojach kąpielowych lub sportowych.
16. Dzieci do ukończenia 13 roku życia oraz osoby, które bez pomocy innych nie potrafią się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z obiektów wodnych jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. W sytuacji, gdy wiek dziecka budzi wątpliwość, kasjer zobowiązany jest do weryfikacji daty urodzenia na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem.
17. Dzieci do 3 lat oraz dzieci niekontrolujące swoich potrzeb fizjologicznych muszą korzystać z pieluch jednorazowych przeznaczonych do kąpieli, pozostałe osoby korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych do kąpieli.
18. Zabrania się wprowadzania na teren niecek obiektów wodnych wózków dziecięcych.
19. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia strojów kąpielowych podczas korzystania z atrakcji, w szczególności z rur zjeżdżalni.
20. O możliwości wykorzystania piłek, materacy dmuchanych, wszelkiego rodzaju pomocy do pływania jak płetw, rurek, makaronów, gogli, etc. we wszystkich obiektach wodnych decydują ratownicy wodni, biorąc pod uwagę liczbę korzystających.
21. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektów wodnych z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się tylko za zgodą ratowników wiodących zmiany.
22. Okulary i szkła kontaktowe noszone są na ryzyko korzystającego. W przypadku stłuczenia lub pęknięcia okularów korekcyjnych osoba korzystająca z nich jest zobowiązana do poinformowania o tym zdarzeniu dyżurnego ratownika wodnego.
23. Korzystanie z pływalni i innych atrakcji wodnych jest równoznaczne z deklaracją korzystającego o posiadaniu odpowiednich umiejętności pływackich.
24. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminów cząstkowych i instrukcji użytkowania urządzeń. Centrum Sportu dokłada należytej staranności dla utrzymania obiektu w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Korzystając z w/w urządzeń należy przestrzegać Regulaminów cząstkowych i instrukcji znajdujących się w wyeksponowanych miejscach na obszarze obiektów wodnych.
25. Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek urządzeń obiektów wodnych sportowych lub rekreacyjnych wchodzących w skład Centrum Sportu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz instrukcjami użytkowania urządzeń, w szczególności z atrakcji basenowych, saun i innych urządzeń oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie obiektu.
26. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Centrum Sportu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się nakazom i zakazom wynikającym z regulaminów, nakazom ratowników wodnych, pracowników ochrony oraz komunikatom ogłaszanym sygnałami głosowymi, w tym przez radiowęzeł.
27. Każda osoba przebywająca w Centrum Sportu jest zobowiązana do bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych, zarządcy Centrum Sportu lub ochrony  o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
28. Pomieszczenia obiektów wodnych należy opuścić nie później niż 15 minut przed zamknięciem Obiektu, niezależnie od godziny zakupu biletu wstępu. Z chwilą nadejścia godziny zamknięcia należy opuścić budynek Centrum Sportu.
29. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Centrum Sportu w Błoniu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
30. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody popełnione przez dzieci odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie ustawowi.
31. Na terenie obiektów wodnych zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, usługowej (w tym prowadzenia lekcji pływania), marketingowej (w tym rozprowadzania ulotek i sprzedaży towarów). Wyjątek od tej zasady stanowi działalność prowadzona w wynajętych pomieszczeniach, w wynajętych obiektach wodnych w całości lub poszczególnych torach.
32. Indywidualne oraz grupowe lekcje pływania mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów zatrudnionych przez Centrum Sportu lub przez instruktorów bądź firmy zewnętrzne, którym Centrum Sportu udostępniło basen lub jego część w ramach zawartych umów. 
33. Zabrania się prowadzenia nauki i doskonalenia pływania osobom innym niż wymienione w pkt 32 powyżej.
34. Kupując bilet klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

 

Regulamin akwenu rekreacyjnego

1. Na terenie akwenu rekreacyjnego znajdują się elementy rekreacyjne: sztuczna rzeka, hamownia dwóch zjeżdżalni, zestaw dyszy wodnych, leżanka wodna z urządzeniem napowietrzającym, w których obowiązuje Regulamin Ogólny, Regulaminy cząstkowe oraz niniejszy regulamin.
2. Każda osoba korzystająca z terenu akwenu rekreacyjnego ma obowiązek zapoznania się z jego Regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcjami użytkowania.
3. Korzystając z akwenu rekreacyjnego należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurujących ratowników wodnych.
4. Z akwenu rekreacyjnego korzystać mogą:
⦁  osoby umiejące i nieumiejące pływać,
⦁  dzieci do lat 7 wyłącznie pod  opieką opiekuna ustawowego,
⦁  dzieci do lat 3 wyłącznie pod opieką opiekuna ustawowego  ubrane w jednorazowe specjalne pielucho-majtki.
5. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi mogą korzystać z dysz wodnych ze szczególną ostrożnością i na własną odpowiedzialność.
6. Osobom korzystającym z akwenu rekreacyjnego nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla nich samych jak i pozostałych osób korzystających, a w szczególności zabrania się:
⦁  wchodzenia i wychodzenia z niecki akwenu rekreacyjnego w miejscach do tego niewyznaczonych,
⦁  wrzucania osób do niecki akwenu rekreacyjnego,
⦁  nurkowania pod powierzchnią lustra wody,
⦁  wnoszenia na teren akwenu rekreacyjnego przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia,
⦁  wskakiwania na teren „leżanki wodnej” – obowiązuje spokojne wejście od środka niecki
⦁  wchodzenia na wydzielony liną zabezpieczającą obszar hamowni zjeżdżalni,
⦁  użytkowania sztucznej rzeki w przypadku jej zamknięcia łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
⦁  wchodzenia i wychodzenia ze sztucznej rzeki poza miejscem do tego przeznaczonym,
⦁  korzystania z akwenu rekreacyjnego po spożyciu alkoholu, narkotyków lub leków psychotropowych,
⦁  podwieszania się, zawieszania i łapania oraz wykonywania innych czynności niezgodnych z przeznaczeniem dysz wodnych.
7. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu lub instrukcji oraz z przyczyn przez Centrum Sportu niezawinionych.
8. Wszystkie osoby naruszające porządek wynikający z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu obiektów wodnych.
9. Osoby korzystające z akwenu rekreacyjnego zobowiązane są do noszenia czepków kąpielowych.

Regulamin korzystania ze zjeżdżalni wodnych

1. Na terenie obiektu znajdują się dwie zjeżdżalnie wodne o podobnych stopniach trudności, na których obowiązują Regulamin Ogólny i dodatkowo niniejszy Regulamin.
2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
3. Osoby korzystające ze zjeżdżalni czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko (zjeżdżalnie są atrakcjami o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków).
4. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na zjeżdżalniach spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu lub instrukcji oraz z przyczyn przez Centrum Sportu niezawinionych.
5. Ze zjeżdżalni mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać, dzieci do lat 7 będące pod opieką osoby pełnoletniej umiejącej pływać, za wyjątkiem:
• osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości,
• osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi oraz wrażliwych na przeciążenia.
6. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni należy zdjąć okulary korekcyjne, okulary pływackie, maski do nurkowania, zegarki, łańcuszki, kolczyki i inne podobne przedmioty mogące spowodować skaleczenie lub inny uraz albo uszkodzić rynnę zjeżdżalni.
7. Korzystając ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurujących ratowników wodnych.
8. Na podeście startowym każdej zjeżdżalni wodnej może znajdować się tylko jedna osoba.
9. Zjazd zjeżdżalnią odbywa się TYLKO pojedynczo.
10. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
11. Przed zjazdem trzeba koniecznie sprawdzić, czy w rurze zjeżdżalni wodnej jest woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.
12. Rozpoczęcie zjazdu dozwolone jest wyłącznie po zapaleniu się ZIELONEGO światła, światło CZERWONE oznacza bezwzględny zakaz rozpoczęcia zjazdu.
13. W celu rozpoczęcia swobodnego zjazdu należy:
a)spokojnie wejść na podest startowy,
b)zaczekać na zapalenie się zielonego światła,
c)odepchnąć się rękami od bocznych ścian zjeżdżalni wodnej lub drążka startowego.
14. Po wpadnięciu do lądowiska należy je natychmiast opuścić.
15. Zauważone w trakcie zjazdu usterki należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi wodnemu.
16. W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w rurze zjeżdżalni.
17. Po zmierzchu niektóre odcinki zjeżdżalni są ciemne.
18. Osobom korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla nich samych jak i pozostałych osób korzystających ze zjeżdżalni, a w szczególności zabrania się:
• użytkowania zjeżdżalni w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób, uszkodzenia rynny zjeżdżalni lub innych wad technicznych, braku wody w zjeżdżalni, biegania po schodach prowadzących do zjeżdżalni, popychania się na podeście startowym oraz zmuszania innych korzystających do wykonywania zjazdów,
• rozpoczynania zjazdu przy czerwonym świetle lub braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej,
• zjeżdżania w parach lub grupach oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu,
• zjeżdżania w pozycji innej niż siedząca lub leżąca na plecach z nogami w kierunku jazdy,
• wbiegania lub wskakiwania do zjeżdżalni w celu przyspieszenia prędkości zjazdu,
• nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
• zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
• wchodzenia na balustrady, poręcze i inne elementy konstrukcyjne,
• wchodzenia do rury zjazdowej od strony jej końca oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku jej startu,
• korzystania ze zjeżdżalni po spożyciu alkoholu, narkotyków lub leków psychotropowych,
• wykorzystywania do zjazdu desek pływackich, kółek lub jakichkolwiek innych przedmiotów.
19. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
20. Wszystkie osoby naruszające porządek wynikający z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu obiektów wodnych.

 

Regulamin sztucznej rzeki

1.    Na terenie akwenu rekreacyjnego znajduje się sztuczna rzeka, w której obowiązuje Regulamin Ogólny i dodatkowo niniejszy Regulamin.
2.    Każda osoba korzystająca ze sztucznej rzeki ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
3.    Korzystając ze sztucznej rzeki należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurujących ratowników wodnych.
4.    Osoby korzystające ze sztucznej rzeki czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
5.    Ze sztucznej rzeki korzystać mogą wyłącznie osoby umiejące pływać.
6.    Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze sztucznej rzeki wyłącznie pod stałą opieką opiekunów ustawowych.
7.    Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi mogą korzystać ze sztucznej rzeki ze szczególną ostrożnością.
8.    Osobom korzystającym ze sztucznej rzeki nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla nich samych jak i pozostałych osób korzystających, a w szczególności zabrania się:
⦁    użytkowania sztucznej rzeki w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
⦁    wchodzenia i wychodzenia z niecki sztucznej rzeki poza miejscem do tego przeznaczonym,
⦁    korzystania ze sztucznej rzeki po spożyciu alkoholu, narkotyków lub leków psychotropowych,
⦁    wnoszenia do sztucznej rzeki jakichkolwiek przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia,
⦁    nurkowania pod lustrem powierzchni wody,
⦁    siadania na obrzeżu niecki sztucznej rzeki.
9.    Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu lub instrukcji oraz z przyczyn przez Centrum Sportu niezawinionych.
10.    Wszystkie osoby naruszające porządek wynikający z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu obiektów wodnych.

 

Regulamin korzystania z jacuzzi

1. Na terenie obiektów wodnych znajdują się dwie wanny jacuzzi o jednakowych parametrach technicznych, w których obowiązuje Regulamin Ogólny oraz niniejszy Regulamin.
2. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli.
3. Wanny dostępne są dla wszystkich klientów obiektów wodnych.
4. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
5. Korzystanie z wanny dozwolone jest boso, bez obuwia.
6. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
7. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
8. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
9. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w jacuzzi wyłącznie pod opieką opiekuna ustawowego.
10. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy wodni oraz pracownicy Centrum Sportu. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
12. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z jacuzzi, a także ze wszystkich obiektów wodnych.
13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu oraz poniższej instrukcji korzystania z jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Instrukcja korzystania z wanien jacuzzi.
1. Wejście/wyjście do wanny z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
3. W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.
4. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min (występuje podwyższony poziom środka dezynfekującego).
5. Kąpiel w wannie jacuzzi odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
6. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze obiektu.
7. Osobom przebywającym w wannie zabrania się:
• powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,
• użytkowania jacuzzi, gdy dostęp do wanny jest zakazany,
• wpychania osób do wanny,
• wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.
• zanurzania głowy i twarzy,
• manipulowania przy dyszach i pokrętłach,
• wylewania wody z wanny,
• siadania na obrzeżach wanny jacuzzi.

UWAGA!
DŁUŻSZE KORZYSTANIE Z WANNY JACUZZI ŁĄCZNIE Z PRZEBYWANIEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU. SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE

Przeciwwskazania: osoby z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem, cukrzycą, alergią, stanami zapalnymi skóry, stanami zapalnymi dróg moczowych, grzybicą, epilepsją.

Głębokość wody w wannie jacuzzi -1 m

Zobacz też

1
Wodny tor przeszkód
Harmonogram grafika
Obłożenie niecek
Wodny plac zabaw Grodziska
Wodny plac zabaw
Basen do nauki pływania Grodziska
Basen do nauki pływania
Basen Sportowy Grodziska
Basen sportowy
Wyniki badań wody
Wyniki badań wody