Centrum Sportu Błonie
test
test

Q&A Przerwa Technologiczna

1.    Po co robimy przerwę technologiczną?
W celu zapewnienia naszym Gościom odpowiednich standardów oraz sprostania wymaganiom i zaleceniom Głównego Inspektora Sanitarnego jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia szeregu czynności, których nie możemy wykonać w trakcie normalnego funkcjonowania.
Ponadto musimy dotrzymać wszelkich procedur, do których obliguje nas gwarancja.

2.    Jak często wykonujemy przerwę technologiczną?
Według zaleceń GIS woda w nieckach powinna być wymieniana minimum raz w roku a same niecki w tym czasie powinny być gruntownie czyszczone i dezynfekowane. W naszym obiekcie przerwę technologiczną wykonujemy raz w roku.

3.    Co robimy podczas przerwy technologicznej?
Pierwszym etapem jest spuszczenie wody ze wszystkich niecek basenowych.
Niecki są dokładnie czyszczone i dezynfekowane. Czyszczona jest również plaża basenowa, fasady szklane i elementy wymagające rozkładania specjalistycznego sprzętu. Gruntownie sprawdzane, czyszczone i dezynfekowane są szatnie, a także natryski.
W czasie przerwy wykonujemy przeglądy i prace konserwacyjne urządzeń (pomp wody, pomp powietrza, filtrów wody, lamp, elektrolizera itd.) oraz drobne prace remontowe.
Po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac w tym prac porządkowych niecki są napełniane świeżą wodą, która następnie jest poddawana procesowi ultrafiltracji, uzdatniania i ogrzewania. Kolejno wykonywany jest pobór wody, w celu wykonania badań jej jakości, a próbki przekazywane są do sanepidu w celu zatwierdzenia. Po wydaniu pozytywnej opinii możemy otworzyć obiekty wodne dla naszych Gości.

4.    Dlaczego przerwa trwa tak długo?
Każda pływalnia ma swoją specyfikę (urządzenia, atrakcje itp.) i wielkość, która wpływa na czas realizacji prac. W naszym przypadku to wymiana ok. 1500 m³ wody z instalacji basenowej. W czterech niżej wymienionych okresach przerwy technologicznej: 
I okres – spuszczenie wody z basenów – ok. 7 dni
II okres – prace konserwacyjne, przeglądowe, serwisowe, porządkowe – ok. 14 dni 
III okres – ponowne napuszczenie wody i jej podgrzanie do właściwej temperatury - ok. 12 dni
IV okres – oczekiwanie na wyniki fizyko-chemiczne badań pobranej wody o odpowiedniej temperaturze min. 10 dni

5.    Dlaczego wykonujemy ją w wakacje?
Wyznaczony termin przerwy technologicznej jest terminem optymalnym ze względu na funkcjonowanie obiektu i liczbę odwiedzających gości. Największe obłożenie obiektu ma miejsce w czasie roku szkolnego w tym czasie z obiektu korzystają uczniowie szkół z terenu Gminy Błonie w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz inne podmioty świadczące różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne w wodzie. To najlepszy okres dla podmiotów świadczących te usługi. Każda coroczna przerwa technologiczna bez względu na jej termin jest w złym momencie i trwa zbyt długo, ale musi być przeprowadzona. 

6.    Kiedy będę mógł korzystać z pływalni ponownie?
Ponowne otwarcie obiektów wodnych zazwyczaj następuje w okresie do 6 tygodni od rozpoczęcia przerwy technologicznej. Za każdym razem informujemy o tym w mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej.

7.    Czy Centrum Sportu będzie czynne w czasie przerwy technologicznej?
Tak, Wielofunkcyjny Kompleks Sportowy przy ul. Grodziskiej 1 z wyjątkiem obiektów wodnych, będzie czynny w czasie przerwy technologicznej. Zmianie ulegną jedynie godziny otwarcia poszczególnych atrakcji. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej https://cs-blonie.pl/

Wszystkie aktualności